STICHTING KIND EN MILIEU

GIJS VAN LENNEP LEGEND

GOEDE DOEL

STICHTING KIND EN MILIEU

De Stichting Kind en Milieu is opgericht door leden van Kiwanis Club Bilthoven teneinde inkomsten uit acties via de stichting te bestemmen voor het direct of indirect geven van steun aan kinderen die hulp behoeven. Door de jaren heeft de Stichting vele goede doelen kunnen ondersteunen, zoals de Maxima Manege, het Kinderhospice en de Cyberpoli. De Stichting Kind en Milieu beschikt over een ANBI erkenning en wordt bestuurd door een afvaardiging van leden van Kiwanis Club Bilthoven (KCB). De opbrengst van de jaarlijks door KCB georganiseerde rally, de Gijs van Lennep Legend, wordt ter beschikking gesteld van de Stichting, die in overleg met de leden van KCB en de organisatie van de Gijs van Lennep Legend een goed doel bepaalt, waaraan een liefst structurele, meerjarige bestemming is verbonden. Het doel van de stichting is gericht op het belang van kinderen: ‘overeenkomstig de doelstelling van de stichting worden de middelen van de stichting gebruikt voor het geven van financiële steun aan organisaties of instellingen die werkzaam zijn op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied in relatie tot kinderen’. Dit alles met inachtneming van het motto van Kiwanis International: “Serving the children of the world”.