STICHTING KIND EN MILIEU

GIJS VAN LENNEP LEGEND

GOEDE DOEL

“Serving the childeren of the world, think global but act local”

Kiwanis Club Bilthoven (KCB) heeft als doel, naast het faciliteren van deze Gijs van Lennep Legend rally, om zich hard te maken voor en steun te bieden aan kinderen die van huis uit te kort komen of anderszins minder geluk in het leven hebben. Afgelopen pandemie heeft ook onder de Nederlandse kinderen schrijnende gevallen rond armoede en verwaarlozing naar boven gebracht. KCB wil daar graag verbetering in aanbrengen door financieel en in praktijk bij te dragen. De opbrengst van de jaarlijks door KCB georganiseerde rally, de Gijs van Lennep Legend, wordt ter beschikking gesteld aan dit doel. In samenwerking en overleg met regionale scholen, buurtcoaches en Stichting Leergeld worden deze kinderen (geanonimiseerd) in kaart gebracht. Daardoor is het mogelijk direct de bijdrage te geven waar het hard nodig is zonder dat het meteen aan de grote klok wordt gehangen. Uw bijdrage komt rechtsreeks ten goede aan de kinderen zelf in de vorm van bijdrage aan relatieve basis behoeften zoals : sport, fiets, digitale achterstand (een laptop), schoolbegeleiding, leerzame uitjes, spel- en ontwikkelingsactiviteiten in de zomervakantie en muziek cursussen. Daarmee draagt ook uw deelname bij aan verbetering van omstandigheden van kinderen in de directe omgeving.