STICHTING ARTSEN VOOR KINDEREN

GIJS VAN LENNEP LEGEND

GOEDE DOEL

PROJECT CYBERPOLI

Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen met een chronische aandoening. De stichting is opgericht in 1997 en heeft geen winstoogmerk. Een van haar projecten is de Cyberpoli (www.cyberpoli.nl). De Cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking. Een vraagbaak en ontmoetingsplek waar ze informatie over hun ziekte kunnen halen, in contact kunnen komen met andere kinderen en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van 130 medisch behandelaren en ervaringsdeskundigen. Alle panelleden doen dit werk als vrijwilliger. Op dit moment telt de Cyberpoli eenentwintig chronische aandoeningen en meer dan 800.000 bezoekers per jaar. Op verzoek van veel ouders willen wij de Cyberpoli nu uitbreiden met autisme, dat naar schatting bij 1 % van alle kinderen in Nederland voorkomt. Wij zijn bijzonder verheugd dat de rallyrijders van de Gijs van Lennep Legend zich willen inzetten om dit voor ons mogelijk te maken! Hiermee kunnen we bijvoorbeeld deze kinderen gericht online helpen hun communicatie naar anderen toe te versterken, hen met raad en daad bijstaan bij dagelijkse problemen, maar ook laten zien hoe deze kinderen de buitenwereld ervaren door interviews en filmportretten en zo het inzicht in autisme voor iedereen vergroten.

DOELSTELLING

WAAR RIJDEN WIJ VOOR?