Skip to main content

Algemene voorwaarden Gijs van Lennep Legend

Bilthoven

De Gijs van Lennep Legend staat open voor auto’s van 25 jaar of ouder. Het inschrijfgeld bedraagt € 445,- per equipe en komt, minus aftrek van de kosten voor de rally, geheel ten gunste van het goede doel. De organisatie van de rally is in handen van Kiwanis Club Bilthoven en wordt door vrijwilligers van deze club uitgevoerd. Deelnemers dienen voor aanvang van de rally een vrijwaring te ondertekenen. Mocht de rally door overmacht of andere oorzaken buiten de macht van de organisatie geannuleerd worden, dan ontvangen de deelnemers het inschrijfgeld terug, minus een bijdrage van € 50,- voor het goede doel. Deelnemers kunnen tot drie weken voor aanvang van de rally annuleren. Het inschrijfgeld zal dan worden gerestitueerd, minus € 50,- voor het goede doel. Bij latere afmelding is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. We rijden tenslotte voor een goed doel en zij rekenen op onze steun! In het routeboek van de rally vindt u het reglement van de rally. Dit reglement is leidend en bepalend. In die gevallen waarin het reglement geen oplossing biedt, beslist de uitzetter van de rally, Novus Leo. Hiertegen is geen beroep mogelijk.