Skip to main content

Stichting kind en milieu

Gijs van Lennep Legend

“Serving the childeren of the world, think global but act local”

Zoals bekend wordt de Gijs van Lennep Legend al 11 jaar georganiseerd door Kiwanis Club Bilthoven. Een serviceclub die zich actief inzet om fondsen te genereren voor kindgerelateerde goede doelen. Dit jaar komen de baten van de ‘Legend’, net als in 2022, ten goede aan de in 2009 opgerichte Stichting Leergeld Gemeente De Bilt. Een prachtdoel!

Deze stichting ondersteunt gezinnen waarvan de kinderen, wegens financiële zorgen, niet kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg geld is voor het lidmaatschap van een sportclub, voor muziekles of voor de vereiste clubkleding. Geldproblemen zorgen vaak voor schrijnende situaties: kinderen zijn dan ‘toevallig’ op hun verjaardag ziek, zodat ze dan niet op school hoeven te trakteren of een verjaardagspartijtje hoeven te geven. Stichting Leergeld Gemeente De Bilt draagt in zulke gevallen bij in de kosten, zodat kinderen kunnen meedoen met wat voor hun leeftijdgenootjes misschien wel heel gewoon is.

Voor de wat oudere kinderen die van de lagere naar de middelbare school gaan komt Stichting Leergeld ook in actie, door bij te dragen in de kosten voor bijvoorbeeld een laptop of fiets. Kinderen die hun zwemdiploma A hebben gehaald kunnen via de stichting gratis hun zwemdiploma’s B en C behalen. Verder financierde de stichting dit jaar al de deelname van 79 kinderen aan de WVT-vakantieweek en voor een gelijk aantal kinderen de Zomersportdagen of andere zomerkampen.

Wie komen in aanmerking?

Op dit moment zijn er ruim 300 gezinnen met circa 650 kinderen in De Bilt die met enige regelmaat een beroep doen op Stichting Leergeld. In 2021 werden er ruim 800 aanvragen in behandeling genomen, een record. Als het inkomen van het gezin maximaal 125% van het bijstandsniveau is komt een kind waarschijnlijk in aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn om kinderen te helpen. De situatie wordt per gezin bekeken. Stichting Leergeld is er ook voor kinderen van ZZP-ers, flexwerkers en gezinnen met lage inkomens die door de huidige energietarieven en inflatie in de problemen dreigen te raken. Zij komen vaak niet in aanmerking voor toeslagen.

Waar komt het geld vandaan?

De financiering van de stichting komt van lokale overheden, landelijke fondsen en plaatselijke sponsoring, waaronder zowel vorig jaar als dit jaar dus van Kiwanis Club Bilthoven, die de opbrengst van de 11e Gijs van Lennep Legend  doneert aan Stichting Leergeld. Kiwanis sponsort de fietsen voor kinderen die van de lagere naar de middelbare school gaan.

Stichting Leergeld De Bilt heeft regelingen met (sport)verenigingen, het Kunstenhuis, lokale leveranciers en scholen. Zij sturen hun facturen rechtstreeks aan de stichting, zodat de ouders geen geld hoeven voor te schieten. Al het werk door Stichting Leergeld De Bilt wordt uitgevoerd door vrijwilligers, zij maken gebruik van een ruimte boven de Voedselbank.

Kortom…

Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen buitengesloten worden. Nu gewoon lekker meedoen is straks, als volwassene, ook volwaardig deelnemen. Door ervoor te zorgen dat kinderen niet worden buitengesloten wordt voorkomen dat onze maatschappij later duur ‘leergeld’ moet betalen. Hiervoor is echter geld nodig. Help mee de stichting meer kinderen in De Bilt te helpen!